Výhřev a chlazení

Nejmodernější výhřevní a chladicí systém Uponor Meltaway Plus nabízí zaručenou ochranu venkovních ploch před sněhem a ledem během celé zimy. Instalací systému Meltaway Plus lze efektivně předejít nepříjemnému mechanickému odklízení sněhu a odstraňování ledu pomocí písku či soli z hrací plochy. Tento unikání systém zabezpečí prodloužení životnosti trávníku.

Základním principem systému Uponor je to, že všechny okruhy daného rozvodu by měly mít stejnou délku. Teplo potom bude rozváděno rovnoměrně bez potřeby použití regulačních ventilů jednotlivých větví. V systému se může použít i předizolované potrubí Uponor. Jeho předností je pružnost, která ho předurčuje k instalaci nejen do země. Výkon Meltaway systému Uponor se pohybuje do 350 W/m2. Jedná se o jeden z nejefektivnějších systémů předávání tepla na trhu. Požadovaný výkon závisí na geografické poloze a požadavcích systému.

Díky pevnému materiálu dokážeme zaručit bezproblémovou instalaci v extrémních klimatických podmínkách. I při zamrznutí systém Meltaway PLUS po opětovném uvedení do provozu nebude poškozen a systém bude bez problému funkční.