Aeračně drenážní reverzní systém

Jedná se o aktivní drenážní systém. Vysoce účinný ventilátor vytváří v drenážním systému fotbalového hřiště podtlak, čímž dochází k extrémnímu zkrácení odvodu přebytečné vody z travnaté plochy.

Při zapnutí reverzního chodu ventilátoru dochází k přetlakování drenážního potrubí vzduchem, čímž dochází k překysličení kořenové vrstvy trávníku, k odfuku CO2 z povrchu trávy a až k 60% zvýšení růstu trávníku.

Referenční projekty